V příštím roce uplyne 160. výročí narození Alfonse Muchy

Ivančice– V příštím roce, 2020, uplyne 160 let od té doby, co se v půvabném jihomoravském městě Ivančice narodil významný malíř a spoluzakladatel uměleckého směru známého jako „Secese“. Mistr Alfons Mucha. K tomuto významnému jubileu se vyjádřil Ing. Tomáš Soukal, radní Jihomoravského kraje pro kulturu: 

„Alfons Mucha je významným spolutvůrcem secesního stylu a jeho tvorba je významná v celosvětovém měřítku. I když prožil velkou část života v zahraničí, neztratil kontakt s domovem, a také jeho tvorba vycházela z inspirace lidovou kulturou a českou i slovanskou historií. Vyznával se také z vřelého vztahu k rodnému městu Ivančice. Je tedy významné připomenout si výročí narození Alfonse Muchy právě v jeho rodném městě,“ zdůraznil radní Soukal. V současné době, právě u příležitosti tohoto významného jubilea,  je připravována nová stálá expozice v Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích, která představí jeho uměleckou tvorbu. Za účelem vybudování této expozice schválila krajská rada 29. července 2019 Memorandum o spolupráci, které bude uzavřeno mezi Nadací Mucha, městem Ivančice a Jihomoravským krajem. Tato nadace  byla založena roku 1992 a působí ve prospěch Muchovy správní rady, která je majitelem kolekce Muchovy rodiny. Je největší a nejobsáhlejší kolekcí prací Alfonse Muchy na světě. Na základě Memoranda je nadace připravena poskytnout nefinanční pomoc a záštitu nad výstavou za podmínek, které si strany mezi sebou sjednají. Přislíbená pomoc bude spočívat především v bezplatném zajištění kurátorky, která pomůže připravit zejména obsahovou stránku stálé expozice, včetně případného zapůjčení děl z majetku rodiny Muchových. Muzeum Brněnska, jako příspěvková organizace kraje, je připravena se angažovat v přípravě a realizaci předmětné expozice. To jak v případném zapůjčení požadovaných uměleckých děl ze sbírek, které má ve správě, tak také spoluprací svých expertů, kteří svou odborností jsou schopni garantovat splnění všech podmínek pro vystavení jednotlivých exponátů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *